Chấm công bằng Qr I-TEK
Chấm công bằng Qr I-TEK

Chấm công bằng Qr I-TEK

Khi Máy điện thoại của nhân viên quét bên ngoài ranh giới, sẽ không thể truy cập thông tin mã QR trừ khi chúng nằm trong bán kính của nó.

 

Liên Hệ

Chi tiết sản phẩm

Điểm danh bằng mã QR định vị

 

Điểm danh bằng mã QR định vị là một tính năng giúp nhà quản lý điểm danh nhân viên của mình bằng cách: Máy quét mã (Máy điện thoại của nhân viên) khi quét Qr, cần phải ở ở nằm trong bán kính vị trí mà nhà quản lý cài đặt.

Khi Máy điện thoại của nhân viên quét bên ngoài ranh giới, sẽ không thể truy cập thông tin mã QR trừ khi chúng nằm trong bán kính của nó.

Định vị địa lý bằng mã QR là một giải pháp mạnh mẽ để quản lý quyền truy cập vào các khu vực cụ thể, theo dõi điểm danh hoặc giám sát các chuyển động trong cơ sở.

Dưới đây là một số ứng dụng khác nhau của tính năng này mà bạn có thể triển khai:

Hệ thống chấm công tại chỗ

Các địa điểm làm việc có thể có một mã QR duy nhất được hiển thị ở lối vào hoặc trong khuôn viên nơi làm việc, mã này sẽ đóng vai trò là điểm kiểm tra ảo để nhân viên quét khi họ đến để xác nhận việc tham dự.

Khi đến nơi làm việc, quét mã QR URL động bằng điện thoại thông minh để đăng ký.

Tính năng định vị địa lý đảm bảo rằng mã QR chỉ hoạt động và có thể quét được trong vị trí cụ thể, ngăn việc đăng ký từ những địa điểm trái phép. Người dùng cũng có thể thay đổi trang đích hàng ngày để đảm bảo an toàn. 

Khi hệ thống thu thập dữ liệu chấm công theo thời gian thực, bao gồm thời gian và địa điểm của mỗi lần đăng ký, hệ thống sẽ ghi lại và lưu trữ dấu thời gian của mã QR được quét trên một bảng quản lý dữ liệu tập trung.

Người quản lý hoặc nhân viên nhân sự có thể truy cập dữ liệu này để theo dõi chấm công nhân viên, theo dõi tính đúng giờ và tạo báo cáo một cách hiệu quả và dễ dàng.

Có thể kích hoạt thông báo quét email để nhận thông báo về số lượng nhân viên đã quét mã QR chấm công.

Bằng cách triển khai hệ thống chấm công di động dựa trên định vị địa lý bằng mã QR, các doanh nghiệp có thể hợp lý hóa việc quản lý chấm công, loại bỏ các quy trình thủ công, giảm sai sót và nâng cao hiệu quả tổng thể.

Nó cung cấp một phương pháp thuận tiện để nhân viên điểm danh, đồng thời cung cấp cho người sử dụng lao động theo dõi chính xác việc nhân viên tham gia và tuân thủ lịch trình làm việc.