CAM KẾT BẢO MẬT MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

I-Tek Shop là ứng dụng thuộc quyền sở hữu trí tuệ và thương hiệu của Tập đoàn Công nghệ i-Tek Việt nam.

I-Tek Shop là ứng dụng tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo "AI" để hỗ trợ người dùng lưu giữ thông tin, kết nối, bán hàng và quản trị tổ chức một cách thông minh, vượt trội, uy tín và đáng tin cậy dành cho người Việt.

Chúng tôi cam kết tuân thủ Pháp luật Việt Nam: Luật Giao dịch điện tử; Luật Công nghệ thông tin; Luật An toàn thông tin mạng; Luật An ninh mạng; Nghị định 58/2016 về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự; Luật Bảo vệ người tiêu dùng..

Khi bạn tích vào đồng ý các điều khoản và cam kết bảo mật là của nhà phát hành ứng dụng, có nghĩa giữa bạn và nhà phát hành đã hình thành hợp đồng điện tử được PL Việt Nam công nhận và bảo hộ. Nếu thông tin cá nhân của bạn bị xâm hại, bạn hoàn toàn có quyền khởi kiện để được pháp luật VN bảo vệ.

Trong quá trình quản lý thông tin, Công ty luôn tuân thủ theo các Nguyên tắc Bảo mật sau đây: 

1. THÔNG TIN THU THẬP

Thông tin I-Tek Shop thu thập về khách hàng dựa trên mối quan hệ với chính khách hàng, bao gồm thông tin định danh như: tên, giới tính, ngày sinh, nghề nghiệp, số điện thoại, thông tin về cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty, và những thông tin khác Khách hàng tự nguyện, đồng thuận cung cấp cho công ty. 

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin được thu thập thông qua ứng dụng I-Tek Shop giúp chúng tôi:

- Hỗ trợ khách hàng khi lưu giữ, chia sẻ, kết nối với đối tác của chính họ.

- Cung cấp cho khách hàng thông tin về các phiên bản phần mềm mới nhất & các bản cập nhật trên Ứng dụng I-Tek Shop của chúng tôi.

- Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Ứng dụng I-Tek Shop

- Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của hệ sinh thái i-Tek

3. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

I-Tek Shop chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định.

Công ty sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ tổ chức nào bên ngoài nhóm các công ty của chúng tôi với mục đích tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ, nếu không có sự chấp thuận từ phía khách hàng.

Trong một số trường hợp, trong khuôn khổ của pháp luật, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của khách hàng trong nội bộ nhóm các công ty của hệ sinh thái i-Tek nhằm cung cấp cho khách hàng những thông tin ưu đãi về các sản phẩm và dịch vụ khác. Khách hàng có quyền lựa chọn từ chối việc nhận các thông tin ưu đãi nêu trên.

Công ty có thể sẽ cần phân tích thông tin khách hàng nhằm nắm bắt tốt hơn các nhu cầu của khách hàng và các loại sản phẩm, dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể sẽ quan tâm đến.

Công ty sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi chúng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập hoặc khi pháp luật có quy định.

Công ty tập trung vào việc đảm bảo hồ sơ thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác và được cập nhật liên tục, việc đó là cần thiết để có thể đạt được các mục đích sử dụng của thông tin.

4. PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ

Công ty sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.

Công ty chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của công ty, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của công ty.

5. CAM KẾT BẢO MẬT

Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng

Công ty cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Công ty có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật của Công ty.

Công ty sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân của công ty dễ dàng truy cập dành cho khách hàng.

Dựa trên yêu cầu bằng văn bản của khách hàng, công ty sẽ cung cấp cho khách hàng quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của khách hàng và bảng mô tả về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, như yêu cầu hoặc theo đúng quy định của pháp luật. Khách hàng cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu được sửa đổi hoặc xóa bỏ, nếu thích hợp hoặc được pháp luật cho phép.

6. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM

Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ i-Tek Việt Nam

Địa chỉ liên hệ: KCN Quế Võ 2, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh.

Email: vietnam.itek@gmail.com

Đối với các thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân người tiêu dùng, khách hàng có thể liên hệ:

+84968272772

+84777777690