Phần mềm quản lý học sinh i-Tek
Phần mềm quản lý học sinh i-Tek

Phần mềm quản lý học sinh i-Tek

Liên Hệ

Chi tiết sản phẩm

THẺ HỌC SINH ĐIỆN TỬ (PHẦN MỀM SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ) DÀNH CHO TRƯỜNG HỌC

Là kênh truyền thông - thông tin - quản lý chung giữa Nhà trường - Giáo viên - Phụ huynh học sinh - Học Sinh 

I. PHẦN MỀM MANG THƯƠNG HIỆU - TÊN MIỀN CỦA NHÀ TRƯỜNG

1.  Hỗ trợ nhà trường

- Kiểm soát thông tin trao đổi.

- Kiểm soát  chuyên cần: sĩ số và thời gian đến về của học sinh.

- Kiểm soát chất lượng và hiệu quả giảng dạy.

2. Hỗ trợ giáo viên

- Kiểm soát học sinh.

- Giao bài và tiếp nhận bài đúng giờ.

- Nhận xét/báo cáo hàng ngày với từng thành viên.

3. Hỗ trợ phụ huynh

- Kiểm soát giờ đến, giờ về của con em mình.

- Kiểm soát chất lượng học tập 

- Tiếp nhận nhận xét hàng ngày 

4. Hỗ trợ học sinh

- Tiếp nhận và nộp bài tập

- Theo dõi chuyên cần

- Theo dõi nhận xét, nhắc nhở của giáo viên

II. CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM

1. Truyền thông/quản bá thông tin của nhà trường

- Giới thiệu về nhà trường

- Giới thiệu chương trình học tập

- Giới thiệu chương trình sinh hoạt

- Thông báo các chi phí...

2. Kênh liên lạc chung của toàn trường

- Liên lạc giữa Nhà trường - Giáo viên - Phụ huynh - Học sinh

-  Liên lạc chung giữa các thành viên trong nhóm (Chat nhóm)

3. Tin tức hàng hàng

- Thông báo sự kiện gần và các sự kiện theo ngày

4. Giao bài/Giao việc

- Giao việc/giao bài theo nhóm hoặc cho từng thành viên có đồng hồ đếm ngược thời gian hoàn thành

- Tiếp nhận và đánh giá bài làm của các thành viên

- Châm sao và điểm phạt thành viên.

5. Điểm danh/chấm công

- Điểm danh bằng quẹt thẻ qua máy (Tính giờ muộn/thêm giờ)

- Điểm danh trực tiếp (Quản lý điểm danh) 

6. Nhận xét từng thành viên

- Nhận xét hàng tuần từng thành viên

- Nhận xét hàng ngày từng thành viên

- Đánh giá bài tập hàng ngày